Två deltagare i vadarbyxor står i vatten och ler

Naturvård i vatten

Är du intresserad av natur med fokus på olika vattendrag och på de växter och djur som lever i och runt dessa? Funderar du över hur människans påverkan på olika typer av vatten, såsom hav, sjöar, åar och kärr ser ut idag, historiskt och kan komma att se ut i framtiden? Vill du vara med och utforma hur vi vårdar våra vatten i framtiden?

Vår kurs Naturvård i vatten, handlar om naturen i, runt och ovan olika former av vatten, dess påverkan på mänskligheten och människans påverkan på dem.

På kursen arbetar vi praktiskt i Blekinges åar, sjöar och kustvatten i olika projekt. Skolans läge, mitt i Blekinge, omgärdad av Östersjön och med mängder av sjöar och vattendrag gör att vår främsta skolsal är i naturen. Undervisningen sker i huvudsak praktiskt ute i fält.

Under 1 år får du lära dig om Sveriges natur, biologisk mångfald, hållbarhet ur ett vattenperspektiv, hur människans relation till vatten ser ut och hur detta fungerar i ett kretslopp i naturen.

På kursen kan du bland annat läsa ämnena:

 • Naturvård – med fokus på vattenmiljöer
 • Allmän ekologi
 • Marinbiologi - med fokus på Östersjön
 • Limnologi
 • Vattenanknutna kulturmiljöer
 • Samband mellan mänsklig verksamhet och miljöproblem knutna till vattenmiljöer.

Alla ämnen integreras och varvas med både praktik och teori. Moment som ingår i kursen är t.ex. biotoprestaurering i vattenmiljöer, elfiske, kustundersökningar, inventeringar, studieresor, projektarbeten och praktik.

Vi har ett nära samarbete med Mörrums Kronolaxfiske, och delar av undervisningen är förlagd där. Undervisningen centreras ofta kring projekt som är beställda av kommuner, länsstyrelsen eller olika fiskevårdsorganisationer och är avsedda att resultera i verklig naturvård d.v.s. vår undervisning skapar förändring.

Under våren får du möjlighet att praktisera på något företag eller myndighet i branschen. Ett självständigt projektarbete pågår under stor del av läsåret och ger dig möjligheter att fördjupa dig inom de delar av naturvården som just du vill utveckla dig inom.

Under året genomför vi många studieresor. En del korta och kanske någon lite längre, beroende på gruppens intresse.

Ditt eget engagemang, erfarenheter och kunskaper är en viktig del av vårt upplägg och du har själv stor möjlighet att påverka kursens utformning, tillsammans med dina kurskamrater.

Kursen passar både dig som har liten eller ingen erfarenhet av naturvård, och även dig som kanske har en högskoleutbildning och vill fördjupa dig inom naturvård, med fokus på vatten.

Målet är att du efter genomgången kurs ska ha en god orientering om naturvårdens olika arbetsfält, metoder och tillämpningar i vatten, och att du när kursen är slut själv ska kunna starta och genomföra, eller arbeta inom ett redan existerande naturvårdsprojekt. Kanske du blir inspirerad att gå vidare inom området eller så utvecklar du ditt naturvårdsintresse av andra skäl.

Arbeten som kan bli aktuella efter kursen är t.ex. egenföretagare, konsult, projektledare, teknisk koordinator, arbetsledare i flottåterställning m.fl. Du får också en bra grund att stå på om du vill läsa vidare till t.ex. vattenhandläggare, eller för att arbeta med naturvård inom Länsstyrelsen.

Är du nyfiken på vad vi gör så följ oss på Instagram Länk till annan webbplats.

Vi lägger stor vikt vid närvaro för att du ska kunna utvecklas som individ och växa och lära tillsammans med övriga deltagare.

Kursen är på heltid med minst 20-25 klocktimmar/vecka.

Förkunskaper: SFI-D

Vid stort antal sökande gör vi urvalet utifrån de personliga breven. Vi strävar efter en bra gruppsammansättning där alla kan tillgodogöra sig innehållet i kursen och utvecklas tillsammans.

Kostnader på kursen: Utöver den obligatoriska externat/internatavgiften tillkommer kostnader för gemensamma exkursioner och studieresor på cirka 3000:- per termin.

Sista ansökningsdag är 2 maj. Efter 2 maj går det att söka i mån av plats och då tar vi ansökningarna i turordning tills det är fullt. Minsta antal deltagare för att kursen ska starta är 10 personer.

För dig som vill veta mer om folkhögskolan som skolform så hittar du det här. Länk till annan webbplats.

Innan du börjar fylla i din ansökan behöver du ha följande saker redo:

 • Kontaktuppgifter till en referens (någon som känner dig väl t ex lärare, fritids- idrottsledare, arbetsgivare, men inte familjemedlem).
 • Personligt brev där du berättar om dig själv och varför du söker till utbildningen.
 • Senaste slutbetyg/terminsbetyg eller samlat betygsdokument.
 • Personbevis för studier som du beställer här. Länk till annan webbplats.
 • Utdrag ur belastningsregistret som du beställer här. Länk till annan webbplats.Detta gäller de av våra utbildningar som har samarbeten med tredje part, t ex praktik, föreställningar etc.

Du kommer även få kryssa i att du godkänner att vi hanterar dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning. Vad det innebär kan du läsa om här.

ANSÖK HÄR Länk till annan webbplats.

Hittade du informationen du sökte?